Новини Рух «Хізмет»

Основні Принципи Руху ХІЗМЕТУ

Альянс загальних цінностей (AfSV), некомерційна організація США, що представляє регіональні організації «ХІЗМЕТ», разом з іншими некомерційними організаціями, що входять до руху «ХІЗМЕТ» в усьому світі, опублікували ключовий документ, який допомагає визначати і направляти діяльність руху громадянського суспільства на роки вперед .

Основні цінності руху «ХІЗМЕТ» виділяють 12 спільних цінностей для своїх послідовників. Цих цінностей дотримуються всі організації, пов’язані з рухом «ХІЗМЕТ». Хоча ці цінності існували в організації протягом десятиліть, було складено новий документ, який коротко описує принципи, культуру, ідеологію і діяльність руху. Нова публікація є результатом багаторічних розмов за участю багатьох зацікавлених сторін, а також Альянсу загальних цінностей, і узагальнює думки різних вікових груп, статі, соціального і професійного досвіду.

Рух «ХІЗМЕТ» підтримує такі ідеали: вміти жити та існувати у світі, служити людству; і діє в рамках соціальної відповідальності та благодійності. В основі руху лежить концепція альтруїстичної добровольчої діяльності; в своїй діяльності рух приділяє пріоритетну увагу освіті, міжконфесійному діалогу та гуманітарній допомозі. Рух «ХІЗМЕТ» представляє собою мирний громадянський суспільний рух, заснований на добровільних засадах, що увібрав у себе все релігійне, соціальне і культурне різноманіття, яке в рамках соціальної відповідальності та благодійності прагне до загального ідеалу мирного співіснування і служіння людству, надає перевагу освіті, діалогу і гуманітарній діяльності, а надихають його до всього цього ісламські та загальні людські цінності.

Альп Асландоган, виконавчий директор Альянсу загальних цінностей заявив: «Повага до прав людини, громадянська активність або захист прав і можливостей жінок, – ці принципи є фундаментальними для людства і, отже, для руху ХІЗМЕТ. Ми сподіваємося, що цей документ допоможе закріпити курс руху ХІЗМЕТ для майбутніх поколінь, оскільки всі прихильники руху дотримуються цих принципів, щоб направляти свою діяльність на служіння людству. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ

1 Повага до людини і прав людини

Для учасників руху ХІЗМЕТ кожна людина є цінною, тому що вона людина, і важливою є повага гідності людини. Всі люди рівні між собою і перед законом. Жодна людина не має переваги над іншою. Учасники руху ХІЗМЕТ поважають всі права і свободи людини, зафіксовані у Загальній декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй. Соціальна справедливість і рівність можливостей також є необхідною умовою рівності людей.

2. Повага до правил і до закону

Учасники руху ХІЗМЕТ поважають право і закони, вони не вважають що хтось є вищим за  вищим за закон, вони завжди здійснюють свою діяльність, беручи до уваги гідність людини, в рамках законів країни, в якій вони проживають, і універсальних правових принципів. Засновані ними організації діють відповідно до норм прозорості та можливості перевірки країни, в якій вони проживають.

3. Мирні та позитивні дії

ХІЗМЕТ є мирним рухом. Для нього є неприйнятним використання насильства як політичного інструменту. Учасники руху ХІЗМЕТ обирають позитивні і конструктивні способи дій і відкидають насильницькі та деструктивні дії.

4. Зміцнення соціальної ролі жінок

Учасники руху ХІЗМЕТ підтримують надання рівних можливостей для жінок, розуміючи їхнє прагнення проявити себе у всіх сферах суспільного життя і підтримуючи їх за допомогою своїх заходів.

5. Діяти в рамках етичних і моральних принципів

Учасники руху ХІЗМЕТ в своїй діяльності дотримуються як універсальних етичних норм, так і моральних принципів. Вони дотримуються основних моральних принципів, таких як чесність (вірність-праведність), безпека, справедливість. Вони вважають, що шляхи, які ведуть до законних і правильних цілей, також повинні бути правильними і законними.

6. Плюралізм, повага до відмінностей і святинь

Учасники руху ХІЗМЕТ сприймають суспільну та індивідуальну різноманітність, що не суперечать основним правам людини, як загальнолюдське багатство. Вони дотримуються чіткої позиції щодо того, аби святині різних вірувань, релігій і культур не ставали причиною конфлікту.

7. Добровільна участь і самопожертва

Ставати волонтером руху ХІЗМЕТ, брати участь в заходах руху і залишати ряди руху є винятково особистим бажанням людини. Волонтери руху ХІЗМЕТ в межах своїх можливостей через фінансову допомогу або з волонтерських міркувань роблять свій внесок в проекти, які втілюють в життя їх основні цінності, приносячи користь розвитку людству.

8. Консультування і колективний інтелект

Учасники руху ХІЗМЕТ користуються колективним інтелектом, сформованим за допомогою обговорення різних перспектив і точок зору.

9. Громадянськість і незалежність

Рух ХІЗМЕТ є неурядовим рухом і діє незалежно. Він не є відгалуженням якої-небудь держави або політичного утворення. Волонтери руху ХІЗМЕТ надають великого значення активній громадянській участі і засвоєнню демократичної культури, поважають особисті політичні уподобання своїх учасників. Вони виступають проти перетворення релігії в політичну ідеологію або її використання в якості політичного інструменту.

10. Активна громадянська позиція і соціальний внесок

Учасники руху вважають необхідною умовою соціальної відповідальності забезпечення внеску в суспільство, в якому вони проживають, а також надання пропозицій у вирішенні соціальних проблем. Вважаючи себе членами загальнолюдської сім’ї, вони прагнуть чуйно ставитися до проблем людства і служити людству.

11. Захист навколишнього середовища

Волонтери руху ХІЗМЕТ ставляться до нашої планети разом з усіма її екосистемами як до спадщини, яку слід передати цілісною і здоровою майбутнім поколінням, і надають великого значення захисту навколишнього середовища.

12. Цілісний підхід стосовно людини (єдність розуму і серця)

Кожна людина має як матеріальний /фізичний, так і духовний вимір. Для задоволення потреб людства в цих двох вимірах і розвитку його матеріальної і духовної сутності необхідно спільне використання розуму, духовних дисциплін і наукових досліджень.

Related Posts