Вогні На Шляху Твори Ф. Ґюлен

Культура

Культура – це одне з найважливіших джерел, до якого постійно удається нація, тримаючися власного напрямку розвитку. Гармонія в житті нації і вірна направленість, яку вона собі обрала, завжди були міцно пов’язані з прозорими джерелами її культури.

**

Культурою називається комплекс засадних цінностей, які виникли на підмурку мовних, моральних, естетичних та под. особливостей суспільства. Формуючися упродовж багатьох поколінь, вони стали в подальшому взірцем життя цього суспільства й тією основою, кожна деталь якої являє собою виняткову цінність. Ігнорувати ці основи – означає виявляти сліпоту, а замірятися на них і намагатися віддалити від них саме суспільство – зломити йому хребет і повергнути в драговину анархії.

**

Культура, уподібнюючися цивілізації, завдяки своїм двостороннім відносинам може переходити від однієї нації до іншої, від одного суспільства до іншого. Але, якщо при цьому процесі переходу «фільтри» національного духу не будуть достатньо добре працювати, не відбудеться добору й очищення від неприйнятних і сторонніх елементів, то криза культури й цивілізації стане неминучою.

**

Істинна культура формується в «тиглях» істинної віри, високої моральності, благородних достоїнств і по-справжньому сприйнятого знання. Не мають сенсу розмови про культуру там, де панує безбожжя, аморальність і невігластво. І так само є неможливим, щоб людина, яка сформувалася в такій атмосфері, спромоглася надихнутися справжньою культурою.

**

Суспільства, які вважають, що уклавши союз з культурою й цивілізацією іншої нації вони зможуть гарантувати собі хороше майбутнє, схожі на дерева, до гілок яких прив’язані плоди інших дерев, а це смішно й далебі неправдоподібно.

**

Культура з’являється й розвивається в колисці характеру нації чи суспільства. Вона схожа на квіти та плоди, які прикрашають дерева. Нації, не здатні сформувати власну культуру або які втратили її, схожі на дерева, які не дають плоду або які вратили плодючість. Не сьогодні, так завтра вони неминуче обернуться на дрова.

**

У житті кожної нації культура посідає одне з найважливіших місць. Культура, яка складає невід’ємну частину минулого нації та міцно пов’язана з її коренями, завше залишатиметься провідником цієї нації й продовжуватиме освітлювати їй шлях до нових обріїв. І жодна нація не зможе вижити за умови щоденних змін поглядів і цінностей.

Related Posts