Вогні На Шляху Твори Ф. Ґюлен

Прогрес

Розвиток і прогрес нації залежать від того, до якої міри добре розвинені та виховані її розум і серце. Не має сенсу чекати на розвиток тієї нації, представники якої далекі від інтелектуального начала й не набули світла в собі.

**

Прогрес і велич нації значною мірою залежать від єдності мети її представників. У суспільстві, в якому одне й те саме одні називають білим, а другі – чорним, завжди можна спостерігати одну крайність за другою, й поки воно залишається таким розрізненим, не може бути й мови про початок будь-яких позитивних процесів.

**

Покоління, які не отримали рівного виховання й виплекані в різних культурах, завжди поділялись на окремі й ворожо налаштовані табори. Вірити в можливість прогресу в такому розмежованому суперечностями суспільстві практично не має сенсу.

**

Прогрес починається в уявленні й у думках, після чого поширюється в масах. А потім здійснюється на практиці завдяки старанням людей, які діють спільно в єдиному душевному устремлінні. Але кожний такий рух вперед, здійснений ненауково або недостатньо чітко окреслений і сформульований, є наперед приреченим.

**

Усе, що є більш чистим, більш шляхетним, більш упорядкованим і хорошим у порівнянні з попередніми варіантами, є наслідком розвитку. Тому задоволення існуючим станом речей – це ні що інше, як відсутність належної старанності, в той час як прогрес – це уміння щоразу подолати себе й усе досягнуте, й стремління до ще більш прекрасних результатів.

**

Знищення плодючих ґрунтів і перетворення садів на сміттєзвалища – це ознака падіння, у той час як відродження земель, садів і парків є ознакою прогресу. Країна, де живе нація, яка розвивається, подібна до раю, гори її покриті квітучими садами, а храми світяться блиском і величчю, достойною кращих палаців. А міста тих країн, де живе решта народів, мало чим відрізняються від руїн, вулиці засмічені, храми ж більше нагадують сирі підвали.

**

Хоча освіта є одним з найважливіших елементів суспільного розвитку, однак через те, що багато поколінь людей виховуються без урахування національних цінностей, для досягнення нових вершин та одержання вагомих позитивних результатів самої освіти виявляється замало…

**

Кожен прогресивний крок може бути успішним лише в такій мірі, в якій було враховано теперішнє та досвід минулих поколінь. В іншому випадку, якщо кожне нове покоління ігнорує досвід минулого та кожен діє за власним розумінням, то в якій мірі такі люди не намагались щось зробити, вони лише будуть продовжувати товктися на місці.

Related Posts